Liên hệ

VPGD: Tầng 6, Thăng Long Tower, 98A Ngụy Như Kontum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 02432080011

Hotline: 0932313676

Email: iecvn@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG IEC VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 6, Thăng Long Tower, 98A Ngụy Như Kontum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02432080011 Hotline: 0932313676 Email: iecvn@gmail.com

Quan trắc môi trường/ Tư vấn lập báo cáo/ Cung cấp dịch vụ kỹ thuật/ Nhà thầu thi công/ Nghiên cứu phát triển/ Tư vấn lập dự án đầu tư/ Tư vấn thiết kế