Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước sạch.

Tùy thuộc vào tính chất của nước cấp/nước thải mà công nghệ xử lý sẽ được xây dựng cho phù hợp với mỗi loại nước khác nhau. Về cơ bản, quá trình xử lý nước cấp sẽ sử dụng biện pháp hóa lý.Quá trình xử lý nước thải sẽ sử dụng biện pháp sinh học (đối với nước thải có hàm lượng BOD5 cao), biện pháp hóa học (đối với nước thải có hàm lượng COD cao, BOD5 thấp) hoặc kết hợp các biện pháp vật lý, hóa học, sinh học.

Một số hệ thống điển hình mà công ty IEC Việt Nam đã làm như sau:

Hỏi về sản phẩm

Đặt qua điện thoại (8h30 - 17h00)

Hotline: 0932313676

Thông tin sản phẩm: Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước sạch.

Xử lý nước cấp/ nước sản xuất (nước tinh khiết):

 

Hệ thống lọc RO cho nhà máy chế biến thực phẩm Điện Bàn

 

(Hệ thống lọc Nano cho nhà máy PVgas Thái Bình)

 

 

Xử lý nước thải sinh hoạt:

 

(Trạm xử lý nước thải AO tại công ty TNHH PECI Việt Nam)

 

 

Xử lý nước nhiễm dầu (nước đồng hành từ mỏ khí đốt):

 

(Hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy Pvgas – Thái Bình)